Ceník

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 

Vstupní pracovnělékařská prohlídka…….............................................. 400 Kč

Periodická pracovnělékařská prohlídka…….......................................... 400 Kč

Profesní průkazy /svářečské,vazačské,vyhl.č.50 apod./ …................... 300 Kč

Zdravotní průkaz.............................................................................…… 400 Kč

Posudek o zdrav. způsobilosti k řízení motor. vozidel............................ 400 Kč

Posudek o zdrav. způsobilosti k řízení motor. vozidel /nad 65let/.......... 200 Kč

Posudek o zdrav. způsobilosti k držení zbrojního průkazu.................... 500 Kč

Lékařská zpráva komerční pojišťovně /uzavírání pojistky/…............300-500 Kč

Vyšetření před cestou do zahraničí........................................................ 400 Kč

Předoperační  vyšetření před interrupcí, plastickou operací.................. 500 Kč

Vyšetření před rekondicí a lázeňskou léčbou u samoplátců................... 300 Kč

Vyšetření sportovců................................................................................ 300 Kč

Zpráva lékaře o úrazu, bodové hodnocení úrazu................................300-500 Kč

Výpis ze zdrav. dokumentace na vyžádání............................................ 200 Kč

Cílené vyšetření nepojištěného klienta.................................................. 400 Kč

Kontrolní vyšetření nepojištěného klienta.............................................. 300 Kč

Vyšetření stolice na okultní krvácení /do 50 let věku/……..................... 485 Kč

Obstřik kolagenem................................................................................. 300 Kč

Vyšetření pro Úřad práce....................................................................... 150 Kč

Injekce - očkování nehrazené ze zdravotního pojištění........................ 150 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu........................................... 100 Kč

Administrativní úkon á 10 minut............................................................. 100 Kč

Potvrzení žádosti do domova pro seniory.............................................. 100 Kč

Vyšetření CRP v ordinaci na počkání…................................................. 150 Kč

Odběr krve u samoplátců........................................................................ 50 Kč

Vystavení duplikátu při ztrátě receptu, žádanky...................................... 50 Kč

EKG – samoplátce…………………………………………..…...........…… 150 Kč

Záloha na FOB test................................................................................ 200 Kč

 

Kontakt

SEVECKOVA.CZ

MUDr. Irena Ševečková
Ordinace praktického lékaře
K Nemocnici 15
741 01 Nový Jičín

Tel. | +420 556 423 870
Email: ordinace@seveckova.cz
Web | www.seveckova.cz
IČ | 70962138

Sestra: Bc. Jana Mílková